Nhà thầu lắp đặt kho lạnh công nghiệp khu vực TP.HCM và Toàn Quốc

Email In PDF.

Tủ mát - Tủ đông inox

Công ty Thái Ngọc Tuấn cung cấp tủ lạnh công nghiệp, tủ mát, tủ đông inox. Tủ lạnh được nhập khẩu từ Đài loan, Thái lan và nhật giá cả phù hợp. Mua hàng liên hệ Mr.Tuấn - Mobi: 0933.357.111 để được giá ưu đãi.

TỦ MÁT - TỦ ĐÔNG INOX

Mô tả thiết bị Hình ảnh
Tủ mát (Inox #304) bàn 2 cửa tu dong 7
- Model : LJ-Y-T 004
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1200 (R) x 750(S) x 805(C) mm
- Khối lượng : 200L
- Nhiệt độ : +3oC ~ +8oC
- Lốc máy : Danfos
- Công suất : 300W
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ đông (Inox #304) bàn 2 cửa tu dong 7
- Model : LJ-Y-T 004F
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1200 (R) x 750(S) x 805(C) mm
- Khối lượng : 200L
- Nhiệt độ : -20oC
- Lốc máy : Danfos
- Công suất :
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ mát (Inox #304) bàn 2 cửa tu dong 7
- Model : LJ-Y-T 005
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1500 (R) x 750(S) x 805(C) mm
- Khối lượng : 300L
- Nhiệt độ : +3oC ~ +8oC
- Lốc máy : Danfos
- Công suất : 300W
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ đông (Inox #304) bàn 2 cửa tu dong 7
- Model : LJ-Y-T 005F
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1500 (R) x 750(S) x 805(C) mm
- Khối lượng : 300L
- Nhiệt độ : -20oC
- Lốc máy : Danfos
- Công suất :
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ mát (Inox #304) bàn 3 cửa tu dong 8
- Model : LJ-Y-T 006
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1800 (R) x 750(S) x 805(C) mm
- Khối lượng : 400L
- Nhiệt độ : +3oC ~ +8oC
- Lốc máy : Danfos
- Công suất : 400W
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ đông (Inox #304) bàn 3 cửa tu dong 8
- Model : LJ-Y-T 006F
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1800 (R) x 750(S) x 805(C) mm
- Khối lượng : 400L
- Nhiệt độ : -20oC
- Lốc máy : Danfos
- Công suất :
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ mát (Inox #304) bàn 3 cửa tu dong 8
- Model : LJ-Y-T 007
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2100 (R) x 750(S) x 805(C) mm
- Khối lượng : 500L
- Nhiệt độ : +3oC ~ +8oC
- Lốc máy : Danfos
- Công suất : 400W
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ đông (Inox #304) bàn 3 cửa tu dong 8
- Model : LJ-Y-T 007F
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2100 (R) x 750(S) x 805(C) mm
- Khối lượng : 500L
- Nhiệt độ : -20oC
- Lốc máy : Danfos
- Công suất :
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ mát (Inox #304) bàn 4 cửa
- Model : LJ-Y-T 008
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2400 (R) x 750(S) x 805(C) mm
- Khối lượng : 600L
- Nhiệt độ : +3oC ~ +8oC
- Lốc máy : Danfos
- Công suất :
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ đông (Inox #304) bàn 4 cửa
- Model : LJ-Y-T 008F
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2400 (R) x 750(S) x 805(C) mm
- Khối lượng : 600L
- Nhiệt độ : -20oC
- Lốc máy : Danfos
- Công suất :
- Dòng điện : 220V / 50Hz

TỦ MÁT - TỦ ĐÔNG INOX DẠNG BÀN CỬA KÍNH

Mô tả thiết bị Hình ảnh
Tủ mát (Inox #304) bàn 2 cửa kính ban 2 cua kinh.jpg
- Model : LJ-Y-ST 004
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1200 (R) x 750(S) x 805(C) mm
- Khối lượng : 200L
- Nhiệt độ : +3oC ~ +8oC
- Lốc máy : Danfos
- Công suất : 300W
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ mát (Inox #304) bàn 2 cửa kính ban 2 cua kinh.jpg
- Model : LJ-Y-ST 005
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1500 (R) x 750(S) x 805(C) mm
- Khối lượng : 300L
- Nhiệt độ : +3oC ~ +8oC
- Lốc máy : Danfos
- Công suất : 300W
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ mát (Inox #304) bàn 3 cửa kính ban 3 cua kinh.jpg
- Model : LJ-Y-ST 006
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1800 (R) x 750(S) x 805(C) mm
- Khối lượng : 400L
- Nhiệt độ : +3oC ~ +8oC
- Lốc máy : Danfos
- Công suất : 300W
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ mát (Inox #304) bàn 3 cửa kính ban 3 cua kinh.jpg
- Model : LJ-Y-ST 007
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2100 (R) x 750(S) x 805(C) mm
- Khối lượng : 500L
- Nhiệt độ : +3oC ~ +8oC
- Lốc máy : Danfos
- Công suất : 400W
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ mát (Inox #304) bàn 3 cửa kính ban 3 cua kinh.jpg
- Model : LJ-Y-ST 008
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2400 (R) x 750(S) x 805(C) mm
- Khối lượng : 600L
- Nhiệt độ : +3oC ~ +8oC
- Lốc máy : Danfos
- Công suất : 500W
- Dòng điện : 220V / 50Hz

TỦ MÁT - TỦ ĐÔNG INOX DẠNG ĐỨNG

Mô tả thiết bị Hình ảnh
Tủ mát + đông (Inox #304) đứng 2 cửa tu dong 0
- Model : LJ-Y-R 1001F
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 760 (R) x 800(S) x 2040(C) mm
- Khối lượng : 600L
- Nhiệt độ : -10oC ~ -20oC
+3oC ~ +8oC
- Lốc máy : Danfos (Đức)
- Công suất : 260W
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ đông (Inox #304) đứng 2 cửa tu dong 0
- Model : LJ-Y-R 1002F
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 760 (R) x 800(S) x 2040(C) mm
- Khối lượng : 600L
- Nhiệt độ : -20oC
- Lốc máy : Danfos (Đức)
- Công suất : 400W
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ mát (Inox #304) đứng 2 cửa tu dong 0
- Model : LJ-Y-R 1009F
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 760 (R) x 800(S) x 2040(C) mm
- Khối lượng : 600L
- Nhiệt độ : +3oC ~ +8oC
- Lốc máy : Danfos (Đức)
- Công suất : 260W
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ mát + đông (Inox #304) đứng 4 cửa tu dong 1
- Model : LJ-Y-R 1003F
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1212 (R) x 800(S) x 2040(C) mm
- Khối lượng : 960L
- Nhiệt độ : -10oC ~ -20oC
+3oC ~ +8oC
- Lốc máy : Danfos (Đức)
- Công suất : 400W
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ đông (Inox #304) đứng 4 cửa tu dong 1
- Model : LJ-Y-R 1004F
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1212 (R) x 800(S) x 2040(C) mm
- Khối lượng : 960L
- Nhiệt độ : -20oC
- Lốc máy : Danfos (Đức)
- Công suất : 750W
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ mát (Inox #304) đứng 4 cửa tu dong 1
- Model : LJ-Y-R 1005F
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1212 (R) x 800(S) x 2040(C) mm
- Khối lượng : 960L
- Nhiệt độ : +3oC ~ +8oC
- Lốc máy : Danfos (Đức)
- Công suất : 400W
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ mát + đông (Inox #304) đứng 6 cửa tu dong 3
- Model : LJ-Y-R 1006F
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1818 (R) x 800(S) x 2040(C) mm
- Khối lượng : 1480L
- Nhiệt độ : -10oC ~ -20oC
+3oC ~ +8oC
- Lốc máy : Danfos (Đức)
- Công suất : 750W
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ đông (Inox #304) đứng 6 cửa tu dong 3
- Model : LJ-Y-R 1007F
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1818 (R) x 800(S) x 2040(C) mm
- Khối lượng : 1480L
- Nhiệt độ : -20oC
- Lốc máy : Danfos (Đức)
- Công suất : 1100W
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ mát (Inox #304) đứng 6 cửa tu dong 3
- Model : LJ-Y-R 1008F
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1818 (R) x 800(S) x 2040(C) mm
- Khối lượng : 1480L
- Nhiệt độ : +3oC ~ +8oC
- Lốc máy : Danfos (Đức)
- Công suất : 600W
- Dòng điện : 220V / 50Hz

THÁI NGỌC TUẤN Chuyên cung cấp tủ lạnh công nghiệp, tủ lạnh trưng bày, tủ mát, tủ cấp đông, tủ siêu thị,  máy làm đá, 
máy làm bánhcho thuê  kho lạnh,  kho lạnh bảo quảnkho lạnh công nghiệpđiện lạnh, thiết bị, ống đồnggas lạnh, nhớt lạnh
vật tư điện lạnh .


Related news items:
Newer news items:
Older news items: