Nhà thầu lắp đặt kho lạnh công nghiệp khu vực TP.HCM và Toàn Quốc

Email In PDF.

Tủ lạnh Kinco - Tủ lạnh trưng bày

Công ty Thái Ngọc Tuấn cung cấp tủ lạnh công nghiệp, tủ mát bày bánh kem, tủ mát kính cong, tủ mát kính đứng nhiệt độ +2 ~ +6 độ C phù hợp bảo quản bánh kem. Tủ lạnh được nhập khẩu từ Đài loan, Thái lan và nhật giá cả phù hợp. Mua hàng liên hệ Mr.Tuấn - Mobi: 0933.357.111 để được giá ưu đãi.

TỦ LẠNH KINCO - TỦ LẠNH TAIWAN GIÁ TỐT - TỦ LẠNH SIÊU THỊ - TỦ LẠNH CÔNG NGHIỆP

Mô tả thiết bị Hình ảnh
Tủ mát trưng bày bánh kem (dạng đặt trên bàn)
- Model : CNZ
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 900 (R) x 510(S) x 860(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 4A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem (dạng đặt trên bàn)
- Model : CNZ
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1200 (R) x 510(S) x 860(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 4A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ nóng trưng bày bánh (dạng đặt trên bàn)
- Model : CNZ-SFB
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 900 (R) x 510(S) x 750(C) mm
- Nhiệt độ : +65ºC
- Công suất : 4A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ nóng trưng bày bánh (dạng đặt trên bàn)
- Model : CNZ-SFB
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1200 (R) x 510(S) x 750(C) mm
- Nhiệt độ : +65ºC
- Công suất : 4A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem (dạng đặt trên bàn)
- Model : KTH ( C )
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 900 (R) x 510(S) x 750(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 4A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem (dạng đặt trên bàn)
- Model : KTH ( C )
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1200 (R) x 510(S) x 750(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 4A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ nóng trưng bày bánh (dạng đặt trên bàn)
- Model : CNX Bain Maries
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 900 (R) x 525(S) x 840(C) mm
- Nhiệt độ : +65ºC
- Công suất : 4A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ nóng trưng bày bánh (dạng đặt trên bàn)
- Model : CNX Bain Maries
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 900 (R) x 525(S) x 840(C) mm
- Nhiệt độ : +65ºC
- Công suất : 4A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ nóng trưng bày bánh (dạng đặt trên bàn)
- Model : CNX-900
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 900 (R) x 525(S) x 840(C) mm
- Nhiệt độ : +65ºC
- Công suất : 4A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ nóng trưng bày bánh (dạng đặt trên bàn)
- Model : CNX-900
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1200 (R) x 525(S) x 840(C) mm
- Nhiệt độ : +65ºC
- Công suất : 4A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông
- Model : C3
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1200(R) x 680(S) x 1210(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 5A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông
- Model : C3
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1500(R) x 680(S) x 1210(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 6A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông
- Model : C3
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1800(R) x 680(S) x 1210(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 7A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông
- Model : C3
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2100(R) x 680(S) x 1210(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 9A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông
- Model : C3
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2400(R) x 680(S) x 1210(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 10A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông
- Model : C4
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1200(R) x 680(S) x 1500(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 6A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông
- Model : C4
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1500(R) x 680(S) x 1500(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 7A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông
- Model : C4
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1800(R) x 680(S) x 1500(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 9A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông
- Model : C4
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2100(R) x 680(S) x 1500(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 10A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông
- Model : C4
- Nhãn hiệu : leejan
- Xuất xứ : KINCO
- Kích thước : 2400(R) x 680(S) x 1500(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 11A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông
- Model : C5
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1200(R) x 680(S) x 1900(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 9A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông
- Model : C5
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1500(R) x 680(S) x 1900(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 11A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông
- Model : C5
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1800(R) x 680(S) x 1900(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 12A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông
- Model : C5
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2100(R) x 680(S) x 2000(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 13A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông
- Model : C5
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2400(R) x 680(S) x 2000(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 14A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông
- Model : C5
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2700(R) x 680(S) x 2000(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 15A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông
- Model : C5
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 3000(R) x 680(S) x 2000(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 16A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : SRM3
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1200(R) x 840(S) x 1210(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 5A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : SRM3
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1500(R) x 840(S) x 1210(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 5A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : SRM3
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1800(R) x 840(S) x 1210(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 7A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : SRM3
- Nhãn hiệu : leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2100(R) x 840(S) x 1210(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 9A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : SRM3
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2400(R) x 840(S) x 1210(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 10A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : RH3
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1200(R) x 760(S) x 1210(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 6A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : RH3
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1500(R) x 760(S) x 1210(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 6A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : RH3
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1800(R) x 760(S) x 1210(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 7A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : RH3
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2100(R) x 760(S) x 1210(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 9A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : RH3
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2400(R) x 760(S) x 1210(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 10A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : RH3(F)
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1180(R) x 780(S) x 1300(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 6A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : RH3(F)
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1480(R) x 780(S) x 1300(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 7A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : RH3(F)
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1780(R) x 780(S) x 1300(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 8A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : RH3(F)
- Nhãn hiệu : leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2080(R) x 780(S) x 1300(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 9A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : RH3(F)
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2380(R) x 780(S) x 1300(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 10A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ trưng bày bánh giữ ấm & giữ lạnh
- Model : RZ3 combination
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1200(R) x 700(S) x 1210(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC / +65ºC
- Công suất : 6A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ trưng bày bánh giữ ấm & giữ lạnh
- Model : RZ3 combination
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1500(R) x 700(S) x 1210(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC / +65ºC
- Công suất : 7A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ trưng bày bánh giữ ấm & giữ lạnh
- Model : RZ3 combination
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1800(R) x 700(S) x 1210(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC / +65ºC
- Công suất : 8A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ trưng bày bánh giữ ấm & giữ lạnh
- Model : RZ3 combination
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2100(R) x 700(S) x 1210(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC / +65ºC
- Công suất : 9A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ trưng bày bánh giữ ấm & giữ lạnh
- Model : RZ3 combination
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2400(R) x 700(S) x 1210(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC / +65ºC
- Công suất : 9A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : RZ3
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1200(R) x 700(S) x 1210(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 6A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : RZ3
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1500(R) x 700(S) x 1210(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 7A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : RZ3
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1800(R) x 700(S) x 1210(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 8A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : RZ3
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2100(R) x 700(S) x 1210(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 9A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : RZ3
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2400(R) x 700(S) x 1210(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 10A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : RZ4 combination
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1200(R) x 700(S) x 1350(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC / +22ºC~+28ºC
- Công suất : 6A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : RZ4 combination
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1500(R) x 700(S) x 1350(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC / +22ºC~+28ºC
- Công suất : 7A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : RZ4 combination
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1800(R) x 700(S) x 1350(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC / +22ºC~+28ºC
- Công suất : 7A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : RZ4 combination
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2100(R) x 700(S) x 1350(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC / +22ºC~+28ºC
- Công suất : 8A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : RZ4 combination
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2400(R) x 700(S) x 1350(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC / +22ºC~+28ºC
- Công suất : 9A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : RC4
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1200(R) x 790(S) x 1350(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 6A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : RC4
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1500(R) x 790(S) x 1350(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 7A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : RC4
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1800(R) x 790(S) x 1350(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 8A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : OPSD
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1200(R) x 680(S) x 1340(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 6A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : OPSD
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1500(R) x 680(S) x 1340(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 7A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : OPSD
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1800(R) x 680(S) x 1340(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 8A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : STD
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1200(R) x 670(S) x 1340(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC / +22ºC~+28ºC
- Công suất : 6A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : STD
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1500(R) x 670(S) x 1340(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC / +22ºC~+28ºC
- Công suất : 7A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : STD
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1800(R) x 670(S) x 1340(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC / +22ºC~+28ºC
- Công suất : 7A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : HG62
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 890(R) x 700(S) x 1220(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 6A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : HG62
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1190(R) x 700(S) x 1220(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 6A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : HG62
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1490(R) x 700(S) x 1220(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 7A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : HG62
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1790(R) x 700(S) x 1220(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 8A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : HG62
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 890(R) x 700(S) x 1220(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 6A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : HG62
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1190(R) x 700(S) x 1220(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 6A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : HG62
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1490(R) x 700(S) x 1220(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 7A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : HG62
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1790(R) x 700(S) x 1220(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 8A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : A4
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1210(R) x870(S) x 1350(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 6A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : A4
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1510(R) x870(S) x 1350(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 7A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem
- Model : A4
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1810(R) x870(S) x 1350(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 8A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem / thức uống
- Model : KS
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1200(R) x745(S) x 1420(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 11A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem / thức uống
- Model : KS
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1500(R) x745(S) x 1420(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 12A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem / thức uống
- Model : KS
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1800(R) x745(S) x 1420(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 13A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem / thức uống
- Model : SK3
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1200(R) x910(S) x 1640(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 11A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem / thức uống
- Model : SK3
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1500(R) x910(S) x 1640(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 12A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát trưng bày bánh kem / thức uống
- Model : SK3
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1800(R) x910(S) x 1640(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 13A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát - cá tươi / thịt / sữa
- Model : OD
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1210(R) x 855(S) x 945(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 6A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát - cá tươi / thịt / sữa
- Model : OD
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1510(R) x 855(S) x 945(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 7A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát - cá tươi / thịt / sữa
- Model : OD
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1820(R) x 855(S) x 945(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 8A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát - cá tươi / thịt / sữa
- Model : OD
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2120(R) x 855(S) x 975(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 9A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát - cá tươi / thịt / sữa
- Model : OD
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2420(R) x 855(S) x 975(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 10A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát - Open Case
- Model : OE
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1210(R) x 870(S) x 1230(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 7A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát - Open Case
- Model : OE
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1510(R) x 870(S) x 1230(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 8A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát - Open Case
- Model : OE
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1820(R) x 870(S) x 1230(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 9A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát - Open Case
- Model : OE
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2120(R) x 870(S) x 1260(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 10A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát - Open Case
- Model : OE
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2420(R) x 870(S) x 1260(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 12A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát - Deli case
- Model : PR
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1210(R) x 855(S) x 1250(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 5A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát - Deli case
- Model : PR
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1510(R) x 855(S) x 1250(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 6A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát - Deli case
- Model : PR
- Nhãn hiệu : leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1820(R) x 855(S) x 1250(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 7A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát - Deli case
- Model : PR
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2120(R) x 855(S) x 1250(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 8A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát - Deli case
- Model : PR
- Nhãn hiệu : leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2420(R) x 855(S) x 1250(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 9A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát - Deli case
- Model : OH
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1220(R) x 1000(S) x 930(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 5.5A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát - Deli case
- Model : OH
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1510(R) x 1000(S) x 930(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 8A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát - Deli case
- Model : OH
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1820(R) x 1000(S) x 930(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 8A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát - Deli case
- Model : OH
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2120(R) x 1000(S) x 1020(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 9A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ mát - Deli case
- Model : OH
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2420(R) x 1000(S) x 1020(C) mm
- Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
- Công suất : 11A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ thực phẩm đông lạnh / bánh kem tươi
- Model : ICC 1200
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1200(R) x 800(S) x 1500(C) mm
- Nhiệt độ : -14ºC~-23ºC
- Công suất : 8A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ trưng bày kem
- Model : IC 1800
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 930(R) x 940(S) x 1290(C) mm
- Nhiệt độ : -14ºC~-23ºC
- Công suất : 8A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ trưng bày kem
- Model : IC 1800
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1300(R) x 940(S) x 1290(C) mm
- Nhiệt độ : -14ºC~-23ºC
- Công suất : 9A
- Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
Tủ trưng bày kem
- Model : IC 1800
- Nhãn hiệu : KINCO
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1800(R) x 940(S) x 1290(C) mm
- Nhiệt độ : -14ºC~-23ºC
- Công suất : 12A
- Dòng điện :

220V / 50Hz / 60Hz

 

THÁI NGỌC TUẤN Chuyên cung cấp tủ lạnh công nghiệp, tủ lạnh trưng bày, tủ mát, tủ cấp đông, tủ siêu thị,  máy làm đá, 
máy làm bánhcho thuê  kho lạnh,  kho lạnh bảo quảnkho lạnh công nghiệpđiện lạnh, thiết bị, ống đồnggas lạnh, nhớt lạnh
vật tư điện lạnh .


Related news items:
Newer news items:
Older news items: