Nhà thầu lắp đặt kho lạnh công nghiệp khu vực TP.HCM và Toàn Quốc

Email In PDF.

Dịch vụ kỹ thuật hệ thống lạnh

Công ty TNHH Kỹ thuật THÁI NGỌC TUẤN có các kỹ năng chuyên môn về hệ thống lạnh công nghiệp, thu thập dữ liệu và lập trình lôgic. Với cơ sở kiến thức và kinh nghiệm trong các ngành công nghiệp chủ yếu, chúng tôi có một quá trình hoạt động trong việc thực hiện các hệ thống một cách thành công.

Những khả năng này còn được bổ sung với những thiết bị có ứng dụng chuyên biệt, sẵn sàng được cung cấp như một phần trong giải pháp theo yêu cầu của khách hàng, hoặc như những sản phẩm để tích hợp vào thiết bị của khách hàng.

Trong xu thế hoạt động hiệu quả khi sử dụng nguồn lực được đào tạo bên ngoài. các giải pháp của chúng tôi là sự hỗ trợ của một tổ chức dịch vụ toàn diện. Nếu công nghệ hiện hữu của bạn đã lỗi thời, công tác tư vấn cảI tiến hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn có những quyết định đầu tư đúng đắn.

Dù bạn đang nâng cấp nhà máy các trang thiết bị ngành lạnh, ổn định, đang có hệ thống kho lạnh , lạnh công nghiệp mới, chúng tôi vẫn tin rằng có thể trợ giúp bạn được.


Nếu có nhu cầu cụ thể và cần biết thêm thông tin về những gì chúng tôi có thể cung cấp, xin vui lòng liên lạc chúng tôi


Related news items:
Older news items: