Nhà thầu lắp đặt kho lạnh công nghiệp khu vực TP.HCM và Toàn Quốc

Email In PDF.

Kho lạnh bảo quản trái Thanh Long

Kho bảo quản trái Thanh Long . ( kho lạnh nông sản - nhiệt độ +5 đến +10 độ C). Ứng dụng trong các ngành bảo quản nông sản ( kho lạnh bảo quản dịch trái cây )

Bảo quản: Thanh long

Nhiệt độ bảo quản: +5 ~ +10°C

Địa chỉ  lắp đặt: TP.Phan Thiết - Bình Thuận

 

KHo bảo quản trái Thanh Long . nhiệt độ +5 đến +10 độ C.

Kho bảo quản trái Thanh Long . ( kho lạnh nông sản - nhiệt độ +5 đến +10 độ C). Ứng dụng trong các ngành bảo quản nông sản ( kho lạnh bảo quản dịch trái cây )

kho lạnh bảo quản trái cây ( trái thanh long nhiệt độ sử dụng + 5 đến +10 độ C ).

--------------------------------------------------------------------

Các tin đăng khác về kho lạnh:

KHo bảo quản trái Thanh Long . nhiệt độ +5 đến +10 độ C.

Kho lạnh 40.000 tấn, nhiệt độ +0 đến + 8 độ C.

Kho lạnh dược phẩm - Văcxin. từ +2 đến +8 độ C.

Kho lạnh thực phẩm trữ đông, nhiệt độ: -18 độ C đến -22 độ C.

Kho lạnh cấp đông gió , nhiệt độ sử dụng -30 độ đến -40 độ C.

Kho lạnh Dược phẩm, nhiệt độ + 2 đến +8 độ C.

Thi công lắp các đặt kho lạnh, nhiệt đô sử dụng +8 đến -40 độ C.

Hệ thống kho thực phẩm đồ nguội, nhiệt độ -5 đến + 5 độ C.

Kho lạnh trữ Kem, nhiệt độ - 22 đến - 25 độ C.

Kho lạnh bảo quản Bánh , nhiệt độ - 5 đến + 5 độ C.

Thi công kho lạnh trữ Hạt giống nông sản , nhiệt độ +2 đến + 8 độ C.

Thi công các hệ thống kho lạnh , nhà sạch.

Kho lạnh công nghiệp.

Kho lạnh Trái cây, củ, quả, nhiệt đô -2 đến + 12 độ C.

Kho lạnh thủy hải sản, nhiệt độ - 20 đến - 22 độ C.

Nhà thầu trọn gói các hệ thống kho lanh, sức chứa từ 10 đến 100.000 tấn.

Kho lạnh bảo quản.

Kho lạnh bảo quản thực phẩm - 22 độ C

Kho lạnh Cấp đông 2 cấp, nhiệt độ - 40 độ C.

Thi công các hệ thống kho lạnh cách nhiệt phun foan.

Hệ thống kho lạnh trữ đông, sức chứa 5.000 tấn.

Kho dược phẩm, nhiệt độ +2 đến +6 độ C.

Kho lạnh bảo quản hạt giống.

Kho Nông sản, nhiệt độ +2 đên +8 độ C.

Kho lạnh phòng sạch Y tế.

Kho lạnh thực phẩm

Kho lạnh panel inox , ứng dụng trong phòng sạch.

Kho lạnh thực phẩm.

KHo lạnh bảo quản hải sản đông lạnh. nhiệt độ -18 đến -22 độ C.

Kho lạnh thực phẩm.

Kho lạnh

Hệ thống cửa trượt kho lạnh.

Kho lạnh bảo Nông sản rau quả , nhiệt độ + 2 đên +12 độ C.

Nguồn: www.kholanh.net


Related news items:
Newer news items:
Older news items: