Nhà thầu lắp đặt kho lạnh công nghiệp khu vực TP.HCM và Toàn Quốc

Email In PDF.

Kho lạnh dược phẩm | Phòng sạch y tế

Kho lạnh dược phẩm - Văcxin.  nhiệt độ sử dụng từ +2 đến +8 độ C. Đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách đặt hàng. Ứng dụng trong các ngành bảo quản dược phẩm

Bảo quản: dược phẩm, vắcxin,

Nhiệt độ bảo quản: +2 đến +8°C

Địa chỉ lắp đặt: Khu công nghiệp tân tạo - TP.HCM

Công ty THÁI NGỌC TUẤN hân hạnh cung cấp lắp đặt thầu trọn gói các hệ thống kho lạnh công nghiệp, kho lạnh bảo quản, kho cấp đông, kho mát sức chứa từ 10 - 5.000 tấn hàng trở lên, Đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách đặt hàng. Ứng dụng trong các ngành bảo quản nông sản, dược phẩm, thủy hải sản, thực phẩm đông lạnh. - Nhiệt độ bảo quản từ +0 đến +8 độ C. -Nhiệt độ trữ đông, cấp đông từ -18 đến - 40 độ C.

Kho lạnh dược phẩm - Văcxin.  từ +2 đến +8 độ C. Đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách đặt hàng. Ứng dụng trong các ngành bảo quản dược phẩm

Kho lạnh dược phẩm - Văcxin.  từ +2 đến +8 độ C.

--------------------------------------------------------------------

Các tin đăng khác về kho lạnh:
KHo bảo quản trái Thanh Long . nhiệt độ +5 đến +10 độ C. 
Kho lạnh 40.000 tấn, nhiệt độ +0 đến + 8 độ C.
Kho lạnh dược phẩm - Văcxin. từ +2 đến +8 độ C. 
Kho lạnh thực phẩm trữ đông, nhiệt độ: -18 độ C đến -22 độ C. 
Kho lạnh cấp đông gió , nhiệt độ sử dụng -30 độ đến -40 độ C. 
Kho lạnh Dược phẩm, nhiệt độ + 2 đến +8 độ C. 
Thi công lắp các đặt kho lạnh, nhiệt đô sử dụng +8 đến -40 độ C. 
Hệ thống kho thực phẩm đồ nguội, nhiệt độ -5 đến + 5 độ C. Kho lạnh trữ Kem, nhiệt độ - 22 đến - 25 độ C. 
Kho lạnh bảo quản Bánh , nhiệt độ - 5 đến + 5 độ C. 
Thi công kho lạnh trữ Hạt giống nông sản , nhiệt độ +2 đến + 8 độ C. 
Thi công các hệ thống kho lạnh , nhà sạch. Kho lạnh công nghiệp. 
Kho lạnh Trái cây, củ, quả, nhiệt đô -2 đến + 12 độ C.
Kho lạnh thủy hải sản, nhiệt độ - 20 đến - 22 độ C. 
Nhà thầu trọn gói các hệ thống kho lanh, sức chứa từ 10 đến 100.000 tấn. 
Kho lạnh bảo quản. Kho lạnh bảo quản thực phẩm - 22 độ C 
Kho lạnh Cấp đông 2 cấp, nhiệt độ - 40 độ C. 
Thi công các hệ thống kho lạnh cách nhiệt phun foan. 
Hệ thống kho lạnh trữ đông, sức chứa 5.000 tấn. 
Kho dược phẩm, nhiệt độ +2 đến +6 độ C. 
Kho lạnh bảo quản hạt giống. Kho Nông sản, nhiệt độ +2 đên +8 độ C. 
Kho lạnh phòng sạch Y tế. 
Kho lạnh thực phẩm Kho lạnh panel inox , ứng dụng trong phòng sạch.
Kho lạnh thực phẩm. 
KHo lạnh bảo quản hải sản đông lạnh. nhiệt độ -18 đến -22 độ C. 
Kho lạnh thực phẩm. 
Kho lạnh Hệ thống cửa trượt kho lạnh. 
Kho lạnh bảo Nông sản rau quả , nhiệt độ + 2 đên +12 độ C.

Nguồn: www.kholanh.net